Logga Röstforum

RÖSTFONDEN - med Patricia Grammings MinnesfondUtlysning av medel för ansökan

Röstfonden med Patricia Grammings Minnesfond sorterar under Röstforum och har som ändamål att stödja utvecklingsarbete och forskning om talröstens och sångröstens funktioner och skolning, förebyggande rösthälsovård samt vård av människor med röststörningar.

 

Röstfonden kan även stödja andra former av arbete inom röstområdet, exempelvis anordnande av eller deltagande i symposier, konferenser och kurser.

 

Fonden omhänderhas av Nämnden för Röstfonden som består av Gunnel Fagius, Svante Granqvist, Britta Hammarberg, Stellan Hertegård, Viveka Lyberg Åhlander och Staffan Rydén.

 

Ansökningar

Nämnden utlyser härmed anslag för år 2022. Totalt tillgängligt belopp för utdelning uppgår i år till maximalt 150 000 kr. Ansökningar skickas till ansokan@rostfonden.se senast 15/5 2022.

 

Nomineringar till pris för bästa examensarbete

Nämnden för Röstfonden detta år valt att utlysa medel till två pris för årets två bästa examensarbeten på magister- eller masternivå inom röstområdet. Det ena priset skall gälla röstforskning med medicinsk/logopedisk inriktning, medan det andra priset skall gälla kvalitativ/tvärvetenskaplig röstforskning och/eller med pedagogisk inriktning. Uppsatsen skall vara slutförd och godkänd under vt 2021 – ht 2021.

 

Priset innebär ett stipendium på 6000 kr till vardera av de två prisvinnande examensarbetena, samt tillfälle att rapportera om examensarbetet vid Röstforums nästkommande Riksstämma i maj 2022.

 

Förslag till mottagare av priset samt uppsatsen insänds av utbildningsansvariga eller handledare. Även studenter kan nominera egen uppsats.

 

Nomineringar skickas till nominering@rostfonden.se senast och insändas senast 15/3 2022.

Pristagarna utses av Nämnden för Röstfonden.

 

Donationer

Röstfonden tar gärna emot donationer och bidrag till plusgirokonto 449 41 58-1, för att hedra någon t ex i samband med födelsedag. Ange ”Till Röstfonden” på inbetalningen.

 

För Nämnden för Röstfonden med Patricia Grammings Minnesfond

 

 

 

Svante Granqvist                                    Britta Hammarberg

ordförande                                               sekreterare