Logga Röstforum

GÖR DIN RÖST HÖRD - BLI MEDLEM!

Röstforum är ett nätverk för alla röstintresserade. Medlemskapet är personligt. Det innebär att att du i Röstforum representerar dig själv och inte en eventuell arbetsgivare. Röstforum ett förbund med lokalföreningar och alla medlemmar ska tillhöra en lokalförening. 


Du väljer en lokalförening i din närhet eller den du själv finner lämplig. Om du inte väljer någon av de andra lokalföreningarna tillhör du automatiskt lokalföreningen Röstforum Stockholm. Klicka i "Stockholm" i anmälan!

Till stöd för lokalföreningarna finns Röstforum Riks med förbundsstyrelsen.


Medlemsavgiften för 2023 är 275 kr  och betalas direkt till lokalföreningen (se bg nedan). Från och med år 2022 är medlemsavgiften för studenter 100 kr. Som studentmedlem får du delta avgiftsfritt i digitala möten som erbjuds via lokalföreningarna, rabatt på deltagande i riksstämman samt tidningen Röstläget i digital form.


Villkor för studentmedlemskap: 

• För studentmedlemskap ska studierna bedrivas på minst 75%
• Studerandemedlemskap är inte möjligt för doktorander.

Lokalförening

Kontaktperson

Kontakt  

BankGiro

Stockholm

      Cecilia Franzén

Bg 599-0387

Väst

Åsa Winald

Bg 364-6403

SydOst

Johanna Kraft

Bg 5207-6163

Malmö-Lund

Kerstin Skoog

Bg 488-0795

Mitt

Monika Westin

Pg 212 01 98-3

Medlemsansökan Röstforum

 
 
 
 
Fullt medlemskap 275:-
Student 100:-
 
Röstforum Stockholm (Bg 599-0387)
Röstforum Väst (Bg 364-6403)
Röstforum Syd-Ost (Bg 5207-6163)
Röstforum Malmö-Lund (Bg 488-0795)
Röstforum Mitt (Pg 2120 198-3)
 
 
 
 
Digitalt
Papperstidning
 
 
Godkänner att mina uppgifter lagras för internt bruk
Tillåter EJ lagring av mina uppgifter
 
 
unsplash