Logga Röstforum

Förbundsstyrelsen 2021

Röstforums förbundsstyrelse har nio medlemmar. 

De representerar olika yrkesgrupper där rösten står i centrum.


David Åkesson Sölvesborg, ordförande

Sångpedagog, sångare

Epost: ordfriks@rostforum.se


Kristina Lund, Uppsala, vice ordförande

Sångpedagog och Logonom


Anne Johansson, Göteborg, kassör

 Pensionerad, passionerad sångpedagog och dirigent

 Epost: kassorriks@rostforum.se


Lene Rosendahl, Jönköping, sekreterare

Läkare och klinisk fysiolog


Susanna Whitling, Lund, ledamot

Logoped


Maria Palmqvist, ledamot


Sabina Wixner, Hudiksvall, ledamot (soc.medier)

Logoped och röstergonom


Suvi Karjalainen, Umeå, ledamot

Logoped, röstergonom och universitetslärare


Roland Rydell, Lund, ledamot